Pozytywnie rekomenduję współpracę z Panią Dominiką Watoła reprezentującą firmę Dresler Group. Sp. z o.o. która to przygotowała dla mojej firmy KJK Services Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim pełną dokumentację niezbędną do uzyskania dofinansowania. Dzięki wsparciu Dresler Group wniosek o dofinansowanie został szybko i pozytywnie rozpatrzony przez Urząd, a środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem pracowników wpłynęły na konto firmy. Polecam usługi firmy Dresler Group. Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie