Współpraca z firmą Dresler Group sp. z o.o. dotyczyła wsparcia w pozyskaniu dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymaliśmy subwencję PFR w wysokości 1 500 000,00 zł pomimo wcześniejszych odmów jej przyznania.