PHU BENTLEY z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 71, zaświadcza, iż firma Dresler Group Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie ul. Grenadierów 13, prawidłowo przygotowała dokumenty do dofinansowania.
Dokumenty przygotowane były terminowo i bez zarzutu pod względem jakościowym.