Ostatni moment na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania_2
Ostatni moment na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania_2

Ostatni moment na uzyskanie bezzwrotnego dofinansowania wynagrodzeń pracowników z PUP i WUP w ramach tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie wynagrodzeń

Aktualnie przedsiębiorcy mogą kilku rodzajów dofinansowań wynagrodzeń pracowników. W zależności od sytuacji i potrzeb środki mogą pochodzić z Funduszu Pracy i są przyznawane przez Powiatowe Urzędy Pracy lub też z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i są przyznawane przez poszczególne Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników z PUP i WUP mogą korzystać mikroprzedsiębiorcy, a także mali i średni przedsiębiorcy. Duzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania wyłącznie z WUP. Zakres wsparcia obejmuje zarówno część wynagrodzenia, jak i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

Warunkiem skorzystania z dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach tarczy antykryzysowej jest spadek obrotów gospodarczych. Należy przez to rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów bądź usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Co istotne można porównać w zasadzie dowolny okres – nie muszą to być pełne miesiące! [JZ1] 

Dofinansowanie wynagrodzeń z PUP – warunki

Wysokość wsparcia z PUP uzależniona jest spadku obrotów.  Oznacza to że czym większy spadek zidentyfikowaliśmy, tym wyższe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników uzyskamy.

Jeśli obroty spadły o:

Co najmniej 30% – dofinansowanie może wynieść do 50% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, wraz z należnymi od nich składkami na ubezpieczenia społeczne. Nie więcej jednak niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Co najmniej 50% – dofinansowanie może wynieść do 70% wynagrodzeń pracowników, nie więcej jednak niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki.

Co najmniej 80% – dofinansowanie może wynieść do 90% wynagrodzeń pracowników, nie więcej jednak niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki.

Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP przyznawane przez WUP

W tym przypadku dofinansowanie nie jest uzależnione od poziomu spadku, wystarczy, że będzie ono na poziomie wskazanym w ustawie, aby otrzymać pełne wsparcie. Progi w tym przypadku są znacznie niższe i wystarczy w zasadzie spadek obrotów na poziomie 15%.

Dofinansowanie wynosi do połowy wynagrodzenia. Nie może jednak przekroczyć 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Finansowaniu podlegają też składki na ubezpieczenia społeczne wskazanych pracowników.

Co istotne ze wsparcia nie można skorzystać w odniesieniu do pracownika, którego wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUM.

Należy zaznaczyć, że odmiennie niż w przypadku dofinansowania z art. 15g, dla otrzymania wsparcia nie ma już konieczności zawierania porozumień z pracownikami i obniżanie wymiaru czasu pracy lub wprowadzania przestoju.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń – jak złożyć?

Podobnie jak wszystkie inne dokumenty dot. pomocy w ramach tarczy antykryzysowej, wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu ministerstwa pracy. Cały proces może odbyć się zdalnie

W jaki sposób zostaną przyznane środki

Cały proces od złożenia wniosku do uzyskania środków trwa maksymalnie 30 dni, jednak zdarza się że przedsiębiorcy otrzymują środki już w ciągu kilku dni od momentu złożenia wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń, odpowiedni organ wpłaci należną przedsiębiorcy kwotę w całości za dany miesiąc, za który została przyznana.

Zasadniczo uzyskane środki są bezzwrotne. Warunkiem jest oczywiście wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem. Dofinansowanie przyznawane jest w okresach miesięcznych.

Proponujemy pełne wsparcie

Cały proces nie jest skomplikowany, ale w ramach jego realizacji występuje wiele wątpliwości i problemów z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. Dzięki naszemu doświadczeniu i zespołowi doradców podatkowych i radców prawnych przeprowadzimy każdego przedsiębiorcę przez meandry tego procesu. Zawsze kierując się interesem klienta i sprawiając aby środki wpłynęły na konto w możliwie najkrótszym czasie. Dodatkowo pomagamy w rozliczeniu wsparcia.

Niestety zauważyliśmy, że organy często nadużywają swojej władzy oraz działają wbrew brzmieniu przepisom, odmawiając przedsiębiorcom wsparcia. Wychodząc naprzeciw oferujemy również swoją pomoc w przypadku kwestionowania przez organy prawa przedsiębiorcy do uzyskania wsparcia i prowadzimy rozmowy i korespondencję z organami.

Naszym celem jest przeprowadzenie przedsiębiorcy przez cały proces możliwie szybko i bezstresowo, gdyż wiemy jak ważny w obecnych czasach jest zarówno czas jak i pewność tego że otrzyma się wsparcie.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szukaj

Szukaj

Kategorie

Popularne artykuły

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!