Wspieramy rozwój biznesu

Wspieramy rozwój biznesu

Studia wykonalności inwestycji – sprawdź, czy Twój projekt jest tym, za co rynek jest gotów zapłacić

Studium wykonalności inwestycji pozwala na realną ocenę opłacalności i ryzyka finansowego konkretnej inwestycji.

Dokument ten pokazuje, czy na pewno dana inwestycja jest zgodna z potrzebami rynku, czy inwestor może go zrealizować środkami własnymi lub poprzez zewnętrzne finansowanie oraz, czy w ogóle projekt jest możliwy do realizacji.

Badanie musi być oparte na realnych warunkach, a nie na czystej spekulacji. Zwykle wymaga szeroko zakrojonych badań rynku, by móc sprawdzić, czy znajdą się klienci lub inwestorzy.

Studia wykonalności inwestycji

Jak skutecznie minimalizować ryzyko dużych strat finansowych?

Najczęstszym powodem realizacji studiów wykonalności jest ograniczenie potencjalnych strat. Załóżmy, że rozważasz opracowanie i wprowadzenie na rynek drogiego produktu z segmentu premium. Wydatki na opracowanie prototypu i jego dalszy rozwój mogą z łatwością kosztować kilkaset tysięcy złotych lub idą w miliony. Uruchomienie produkcji kosztowałoby jeszcze więcej. 

 

Co gorsza, w przypadku nietrafionej inwestycji, właściciel firmy mógłby stracić większą część oszczędności życia. Dlatego studium wykonalności powinno być priorytetem przed zainwestowaniem dużych środków w badania i rozwój nowego projektu. Jeśli badania wskazują na niskie prawdopodobieństwo sukcesu, to inwestycja w studium i porzucenie projektu najpewniej wyjdą znacznie taniej, niż ewentualne straty. 

 

Jeśli więc stoisz obecnie przed podjęciem decyzji o realizacji projektu, który wiąże się z dużym ryzykiem, to studium wykonalności może okazać się jego doskonałym weryfikatorem. W Dresler Consulting specjalizujemy się w przeprowadzaniu tego rodzaju badań i chętnie pomożemy ocenić Ci zasadność Twojej inwestycji.

 • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie procesu RFP
 • Negocjacje z bankami
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
 • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity
 • Przejście od reaktywności do planowania i proaktywności wobec instytucji finansowych.
 • Wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm.
 • Outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami.
 • Know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy (ryzyko, relationship management).
 • Uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.
 • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa.
 • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania.
 • Audyt i rekomendacje lub konkretne działania oczekiwane przez Klienta.
 • Angażowanie CFO/zarządu na kluczowych etapach procesu.
 • Wsparcie w przygotowaniu prognoz, modeli finansowych.
 • rozpoczynasz inwestycję i szukasz jej finansowania,
 • chcesz wybudować nową fabrykę lub nowe biuro,
 • poszukujesz refinansowania obecnych kredytów,
 • kupiłeś inną zadłużoną spółkę,
 • skarżysz się na banki, przewlekłość procesów kredytowych,
 • chcesz lepiej zarządzać swoim kapitałem obrotowym,
 • masz zbyt dużo należności handlowych,
 • masz wrażenie, że banki wykorzystują swoją pozycję,
 • kiepskie wyniki finansowe spowodowały kłopoty z bankiem (np. połamałeś kowenanty, bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń, masz kłopoty ze ściąganiem należności, masz kłopoty z płynnością, banki postawiły zadłużenie w stan wymagalności, banki nie chcą przedłużyć finansowania),
 • jesteś od dawna z tym samym bankiem, a Twoje służby finansowe boją się zmian,
 • nie masz dostatecznych kompetencji do zarządzania długiem lub nie masz dostatecznych zasobów,
 • zaciągnąłeś znaczne zadłużenie w walucie obcej, a wpływy realizowane są wyłącznie w PLN.

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!