Wspieramy rozwój biznesu

Wspieramy rozwój biznesu

Biznesplan – precyzyjnie określ kierunek rozwoju i osiągaj ponadprzeciętne wyniki w biznesie

Każda odnosząca sukcesy firma jest zbudowana na solidnym biznesplanie, który jasno określa jej cele, model biznesowy, misję i strategię rynkową. Często przedsiębiorstwa nie osiągają maksymalnego potencjału z powodu niewłaściwego planowania, co z czasem prowadzi do chaosu i hamuje efektywny rozwój organizacji.

Przez ostatnie lata opracowaliśmy unikalną metodę tworzenia biznesplanów, które dostosowujemy do potrzeb i warunków konkretnych przedsiębiorstw. Pomożemy Ci zbudować model biznesowy i przygotujemy jego szczegółowy plan realizacji, by mogła ona w określonym czasie zrealizować cele.

Biznesplany

Skuteczna realizacja planów biznesowych

Biznesplan przyda się również wtedy, gdy zamierzasz pozyskiwać kapitał od inwestorów, z banku, czy w formie dotacji. Instytucje finansowe chcą mieć pewność, że projekt, na który wykładają pieniądze, został dobrze zaplanowany, a inwestycja ma duże szanse powodzenia.

Wielu przedsiębiorców niesłusznie zaniedbuje przygotowanie biznesplanu. Tymczasem jest to jeden z najważniejszych dokumentów, który pokazuje, gdzie obecnie znajduje się przedsiębiorstwo oraz określa dalsze kierunki jego rozwoju.

Biznesplan zawiera również szczegółowy opis modelu finansowego firmy. W trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa model ten może zostać zmodyfikowany i dopasowywany do obecnego stanu działalności, sytuacji na rynku, czy też w związku ze zmianami strategicznymi.

Jeśli interesuje Cię przemyślany i dopasowany biznesplan, na którym zbudujesz przedsiębiorstwo zdolne przetrwać na dynamicznie zmieniającym się rynku, jak i w obliczu zawirowań gospodarczych, to zapoznaj się z pełną ofertą poniżej, a następnie umów na konsultację.

 • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie procesu RFP
 • Negocjacje z bankami
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
 • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity
 • Przejście od reaktywności do planowania i proaktywności wobec instytucji finansowych.
 • Wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm.
 • Outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami.
 • Know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy (ryzyko, relationship management).
 • Uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.
 • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa.
 • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania.
 • Audyt i rekomendacje lub konkretne działania oczekiwane przez Klienta.
 • Angażowanie CFO/zarządu na kluczowych etapach procesu.
 • Wsparcie w przygotowaniu prognoz, modeli finansowych.
 • rozpoczynasz inwestycję i szukasz jej finansowania,
 • chcesz wybudować nową fabrykę lub nowe biuro,
 • poszukujesz refinansowania obecnych kredytów,
 • kupiłeś inną zadłużoną spółkę,
 • skarżysz się na banki, przewlekłość procesów kredytowych,
 • chcesz lepiej zarządzać swoim kapitałem obrotowym,
 • masz zbyt dużo należności handlowych,
 • masz wrażenie, że banki wykorzystują swoją pozycję,
 • kiepskie wyniki finansowe spowodowały kłopoty z bankiem (np. połamałeś kowenanty, bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń, masz kłopoty ze ściąganiem należności, masz kłopoty z płynnością, banki postawiły zadłużenie w stan wymagalności, banki nie chcą przedłużyć finansowania),
 • jesteś od dawna z tym samym bankiem, a Twoje służby finansowe boją się zmian,
 • nie masz dostatecznych kompetencji do zarządzania długiem lub nie masz dostatecznych zasobów,
 • zaciągnąłeś znaczne zadłużenie w walucie obcej, a wpływy realizowane są wyłącznie w PLN.

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!