Wspieramy rozwój biznesu

Wspieramy rozwój biznesu

Audyt finansowy – zwiększ wiarygodność w oczach kontrahentów, banków oraz instytucji finansowych

Zastanawiasz się, w jakiej tak naprawdę sytuacji finansowej jest Twoja firma? Chcesz dowiedzieć się, co może powodować bałagan w finansach organizacji? A może planujesz przyjęcie innego przedsiębiorstwa i chciałbyś sprawdzić jego obecną sytuację finansową?

Na Twoje życzenie nasi specjaliści przeprowadzą szczegółowy audyt finansowy, który pozwoli zdiagnozować ewentualne problemy i możliwie najszybciej wdrożyć odpowiedni pakiet naprawczy. Audyt zawsze przeprowadzamy z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Zdajemy sobie bowiem sprawę, jak mocno mogą różnić się potrzebami dwa pozornie podobne podmioty – pomimo funkcjonowania na tym samym rynku.

Audyt produktów finansowych

Zlikwiduj zatory finansowe i rozwijaj się skuteczniej

Warto podkreślić, że audyt finansowy to nie tylko analiza sprawozdań, ale także ogólnych procesów finansowych, jakie zachodzą w organizacji, a które trudno wychwycić. Możliwe jest więc zlokalizowanie obszarów do poprawy, co może pozwolić zyskać na wiarygodności w oczach banków i kontrahentów oraz doprowadzić do większych oszczędności w firmie.

Analiza finansowa jest ważna, chociażby, w związku z umowami, jakie spółki zawierają z bankami. Zazwyczaj są w nich określone oczekiwania co do pewnych wskaźników finansowych, które organizacja musi utrzymać (lub przekroczyć), by np. bank w obawie przed większym ryzykiem, nie zechciał np.: podnieść oprocentowania kredytu.

Niestety, wiele firm pomija audyt finansowy, ponieważ nie jest on narzuconym przez prawo obowiązkiem. Niemniej, stanowi cenne źródło informacji o kondycji finansowej firmy, jak również dostarcza wiedzy na temat elementów i procesów, które można uszczelnić w celu poprawienia płynności finansowej spółki.

Z racji, że audyt finansowy jest niezwykle delikatną dziedziną, wymagającą najwyższej rzetelności, warto jego realizację powierzyć specjalistom, którzy posiadają w tym zakresie wieloletnie doświadczenie.

W Dresler Consulting przeprowadzamy audyt, wykorzystując metodologię znaną z banków. Dzięki temu możesz sprawdzić się “oczami banku”, które mogłyby doprowadzić, np. do zwiększenia oprocentowania kredytu firmowego lub przeszkodzić w otrzymaniu finansowania.

 • Uzgodnienie strategii finansowania ze strategią przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie procesu RFP
 • Negocjacje z bankami
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej
 • Pomoc we wdrożeniu dokumentacji  i spełnieniu warunków zawieszających
 • Pozyskanie każdego rodzaju finansowania – od kredytów obrotowych, przez faktoring, finansowanie dostawców, vendor– i supply chain finance, kredyty inwestycyjne, kredyty typu LBO, quasi-equity oraz equity
 • Przejście od reaktywności do planowania i proaktywności wobec instytucji finansowych.
 • Wsparcie eksperta z doświadczeniem po stronie banków i po stronie firm.
 • Outsourcing uciążliwych negocjacji z bankami.
 • Know-how wewnętrznych procesów banków i celów różnych grup interesariuszy (ryzyko, relationship management).
 • Uzyskanie korzyści jakościowych i oszczędności w kosztach finansowych.
 • Omówienie i poznanie strategii przedsiębiorstwa.
 • Przełożenie strategii przedsiębiorstwa na strategię finansowania.
 • Audyt i rekomendacje lub konkretne działania oczekiwane przez Klienta.
 • Angażowanie CFO/zarządu na kluczowych etapach procesu.
 • Wsparcie w przygotowaniu prognoz, modeli finansowych.
 • rozpoczynasz inwestycję i szukasz jej finansowania,
 • chcesz wybudować nową fabrykę lub nowe biuro,
 • poszukujesz refinansowania obecnych kredytów,
 • kupiłeś inną zadłużoną spółkę,
 • skarżysz się na banki, przewlekłość procesów kredytowych,
 • chcesz lepiej zarządzać swoim kapitałem obrotowym,
 • masz zbyt dużo należności handlowych,
 • masz wrażenie, że banki wykorzystują swoją pozycję,
 • kiepskie wyniki finansowe spowodowały kłopoty z bankiem (np. połamałeś kowenanty, bank zażądał dodatkowych zabezpieczeń, masz kłopoty ze ściąganiem należności, masz kłopoty z płynnością, banki postawiły zadłużenie w stan wymagalności, banki nie chcą przedłużyć finansowania),
 • jesteś od dawna z tym samym bankiem, a Twoje służby finansowe boją się zmian,
 • nie masz dostatecznych kompetencji do zarządzania długiem lub nie masz dostatecznych zasobów,
 • zaciągnąłeś znaczne zadłużenie w walucie obcej, a wpływy realizowane są wyłącznie w PLN.

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!