SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWy47rNgzdF+g/DLyuUb38UJdddN190QUtKYka2zJk+Q6Cwfx76UdSW/JguksomhTPoQ758fNPb29ZA6NV2W9vH/M//G/bdhqDh2Bdj2byy2b3ptfG7y1G2+C8hXZvbCCoWw+dQWM/te1s/lwOszFAmEYz7pI19joGp+7DzQWHdvoMM96mEIxfDmf7LoyCYK6Y9xhoq+Kv9f/b82A5xC/wKPvTuKE12ZZiTTM180n2NK0pvvj+92m0vRnHX/+wPfTqm0jrj7+fBcHV9Oox3/hzV4s3rYEVku3mWQmGlcKInNKiyAWrZN40sskrIkzDQVxK1TwzZ4XUoiK0yRUHkgtRV3lDK5qX+AvKSisJ9D9nLaAwyuS1FAYj8zKHirKcM5ANvdRMl6+aMs61LgjG41RjZChFLpXkOaEAcGmoZgqWYtcKs/s70tUdKNng2rOSlURImkXYuMvFIpxHv5LK2C8Y6N6dv0eerC5iz86YYPvr0bGoax47DmtPHAMSImK/q3fTcHCTpajq2A1b3IcoGpX8rJDvi3gC2EF/zCw5YbHzu+tM5IYFkxSYxKlI+Bi8+8eouA4uq9hROT84lIojgJXAaoj8qhy86UlBCUYPN8UEVqxIEG882B5lwncx35TwqkpukfYP5SmP2o5qGsdVAg8gsCRiC0Nwx94oGeVJTOW6buotikkaltUJtsGgjrrWXR+Rb0HZCWEXRBbjLmK8L67g4uQiA/SP79+lgkmhrkZslZTWCQgd+Hv65GpO0hacGRhaSB48lclNlzlkEgS4PAG3RSW9TnspnS+APcNlghc2IOqxj6GiSRMqb5CuH8erUkLqVJwwPc7H8WajViAi5QtRnSKmsGFEmZRlNY6Hg59AQlkClFNqGk4a66y3lXOD8addKMukC93VhFsMFT4DesYANO7/Bh5QKHvEKw6cCoHtL/i607CUUC5TGiy+hPBINL1IJfPaQjydGGfJTZHREWfbsa9qzliVuI6djRPTImXAm0uL+prgxEnFTydKHs0e7MBKJPVoCBD3XiruY7DqHpXDMBwtSKJB3owGvLolWIrz7v+683c7D0zaut2e8MMpaGce+M5p8FatavKxWdzWhs/PFM6H4GdpyCiq5+si2N3QLCxcMKx5sYhc4xf6ad/lUrjvunkeP1P1Liw6kq1RZ2DnePhGGSW4RWCX0IojB9tutW22NzvPoWXH25JOQ+sQlznpa59Md96iREkVhWCvfTJZf1eXklWrx36FXHysXjavzWTnhJkpjZIa97sGdIMb3EXPi1+R416oKClBaGqQns9/AQAA//8DAJH73L8HDAAA
SSUCv3H4sIAAAAAAAACoxWy47rNgzdF+g/DLyuUb38UJdddN190QUtKYka2zJk+Q6Cwfx76UdSW/JguksomhTPoQ758fNPb29ZA6NV2W9vH/M//G/bdhqDh2Bdj2byy2b3ptfG7y1G2+C8hXZvbCCoWw+dQWM/te1s/lwOszFAmEYz7pI19joGp+7DzQWHdvoMM96mEIxfDmf7LoyCYK6Y9xhoq+Kv9f/b82A5xC/wKPvTuKE12ZZiTTM180n2NK0pvvj+92m0vRnHX/+wPfTqm0jrj7+fBcHV9Oox3/hzV4s3rYEVku3mWQmGlcKInNKiyAWrZN40sskrIkzDQVxK1TwzZ4XUoiK0yRUHkgtRV3lDK5qX+AvKSisJ9D9nLaAwyuS1FAYj8zKHirKcM5ANvdRMl6+aMs61LgjG41RjZChFLpXkOaEAcGmoZgqWYtcKs/s70tUdKNng2rOSlURImkXYuMvFIpxHv5LK2C8Y6N6dv0eerC5iz86YYPvr0bGoax47DmtPHAMSImK/q3fTcHCTpajq2A1b3IcoGpX8rJDvi3gC2EF/zCw5YbHzu+tM5IYFkxSYxKlI+Bi8+8eouA4uq9hROT84lIojgJXAaoj8qhy86UlBCUYPN8UEVqxIEG882B5lwncx35TwqkpukfYP5SmP2o5qGsdVAg8gsCRiC0Nwx94oGeVJTOW6buotikkaltUJtsGgjrrWXR+Rb0HZCWEXRBbjLmK8L67g4uQiA/SP79+lgkmhrkZslZTWCQgd+Hv65GpO0hacGRhaSB48lclNlzlkEgS4PAG3RSW9TnspnS+APcNlghc2IOqxj6GiSRMqb5CuH8erUkLqVJwwPc7H8WajViAi5QtRnSKmsGFEmZRlNY6Hg59AQlkClFNqGk4a66y3lXOD8addKMukC93VhFsMFT4DesYANO7/Bh5QKHvEKw6cCoHtL/i607CUUC5TGiy+hPBINL1IJfPaQjydGGfJTZHREWfbsa9qzliVuI6djRPTImXAm0uL+prgxEnFTydKHs0e7MBKJPVoCBD3XiruY7DqHpXDMBwtSKJB3owGvLolWIrz7v+683c7D0zaut2e8MMpaGce+M5p8FatavKxWdzWhs/PFM6H4GdpyCiq5+si2N3QLCxcMKx5sYhc4xf6ad/lUrjvunkeP1P1Liw6kq1RZ2DnePhGGSW4RWCX0IojB9tutW22NzvPoWXH25JOQ+sQlznpa59Md96iREkVhWCvfTJZf1eXklWrx36FXHysXjavzWTnhJkpjZIa97sGdIMb3EXPi1+R416oKClBaGqQns9/AQAA//8DAJH73L8HDAAA

Nowy JPK_VAT z deklaracją – od 1 października 2020 r. obowiązuje JPK_V7

Plik JPK_V7 – połączenie JPK_VAT i deklaracji

Odkąd w 2018 r. wprowadzono wymóg przekazywania, bez wezwania, JPK_VAT dla wszystkich czynnych podatników VAT, przedsiębiorcy mają dodatkowy obowiązek – dla wielu z nich dość uciążliwy. Zarówno właściciele firm, jak i eksperci od początku zwracali uwagę, iż pliki JPK_VAT oraz deklaracje VAT zawierają w dużej mierze te same dane. Rozwiązaniem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów od 1 października 2020 r. jest plik JPK_V7 – połączenie JPK_VAT i deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.

Plik JPK_V7 to dwuczęściowy dokument tworzony w formie elektronicznej, według określonej struktury opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, zapisywany w formacie XML. Zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną. Podobnie jak JPK_VAT i deklarację VAT-7, składa się go do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

W zależności od okresu dokonywania rozliczeń, podatnicy przesyłają następujące pliki:

JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych

JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych.

Przedsiębiorcy dokonujący rozliczeń kwartalnych za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału składają JPK_V7K z wypełnioną wyłącznie częścią ewidencyjną. Natomiast za trzeci kwartał każdego miesiąca składają ten sam plik z wypełnioną częścią ewidencyjną i deklaracyjną.

Zakres danych zawartych w nowych plikach JPK_V7 obejmuje informacje o sprzedaży i zakupach wynikające z ewidencji VAT, pozycje z dawnej deklaracji VAT, a także dane dodatkowe, które umożliwiają sprawną analizę poprawności rozliczenia.

Zakres zmian

W nowej strukturze JPK_V7 znalazły się dane z następujących załączników:

VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podatku należnego

VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT

VAT-ZT – wniosek o przyśpieszenie zwrotu podatku VAT

Tym samym wraz z wprowadzeniem JPK_V7 załączniki te przestają obowiązywać.

Plik JPK_V7 zastąpił nie tylko JPK_VAT i deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, ale też informację VAT-27. Nie zastąpił natomiast deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem oraz innych deklaracji, m.in. VAT-8, VAT-9M, VAT-10 i VAT-14 oraz informacji podsumowującej VAT-UE. Należy je składać na dotychczasowych zasadach.

W JPK_V7 wprowadzono szereg nowości. Niestety, nie wszystkie ułatwiają przedsiębiorcom życie. Znajomość nowych zasad dotyczących zmienionej struktury jest jednak wymagania. Niedopatrzenia w tym zakresie mogą skutkować konsekwencjami skarbowymi lub koniecznością korekty dokumentu.

Kody grup towarowych GTU

Ważną zmianą wprowadzoną wraz z nowym JPK_V7 jest obowiązek stosowania w ewidencji sprzedaży kodów GTU. Określona grupa towarów lub usług ma przyporządkowany numer od 1 do 13. Przy czym kody grup towarowych GTU nie obowiązują dla wszystkich czynności – jedynie dla wyznaczonych przez resort finansów tzw. „wrażliwych towarów i usług”.

Kody grup towarowych GTU:

GTU_01: Dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02: Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.

GTU_03: Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych, zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04: Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym. 

GTU_05: Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

GTU_06: Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_07: Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08: Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy.

GTU_09: Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).

GTU_10: Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11: Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532).

GTU_12: Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13: Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Jeśli przedsiębiorca w danym miesiącu wystawił fakturę sprzedaży dokumentującą usługę lub dostawę towarów z wymienionej listy, musi w odpowiedni sposób je oznaczyć ewidencji VAT, a tym samym w pliku JPK_V7. W części ewidencyjnej dokumentu, w polu przeznaczonym dla danego towaru bądź usługi, należy wpisać „1”. Jeśli takiej sprzedaży nie było, pole pozostawia się puste.

Kody grup towarowych GTU muszą się znaleźć w pliku JPK_V7. Nie ma natomiast obowiązku umieszczania ich na fakturach. Sposób, w jaki przedsiębiorca oznaczy dokumenty i na jakim etapie to zrobi, zależy od jego praktyki.

Kody grup towarowych GTU stosuje się wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży dokumentowanej fakturami VAT. Nie obowiązują dla sprzedaży bezrachunkowej, nie oznacza się nimi danych z raportów fiskalnych, nie mają też zastosowania dla transakcji, w których obowiązek wykazania podatku należnego został przesunięty na nabywcę.

Nowe oznaczenia transakcji

W nowym JPK_V7 określone transakcje powinny posiadać konkretne oznaczenia zastosowanych mechanizmów opodatkowania VAT. Stosuje się je w części ewidencyjnej pliku na takiej samej zasadzie, jak przy kodach GTU. Gdy w danym miesiącu wystawiono fakturę dokumentującą taką transakcję, przy odpowiednim polu oznacza się „1”. Jeśli nie – należy pozostawić je puste.

Oznaczenia transakcji w plikach JPK_V7 dotyczą wyłącznie konkretnych czynności, np. dostawy towarów i świadczenia usług objętych mechanizmem podzielonej płatności (split payment), dostawy towarów używanych czy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.

Oznaczenia transakcji:

Dla podatku należnego:

SW – Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy.

EE – Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy.

TP – Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy.

TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy

TT_D – Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy.

MR_T – Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy.

MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy.

I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV – Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy.

B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy.

B_MPV_PROWIZJA – Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy.

MPP – Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Dla podatku naliczonego:

MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności;

IMP – oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy (pole opcjonalne).

Oznaczenie „MPP” stosuje się w przypadku faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy. Mechanizm split payment dotyczy wyłącznie transakcji o kwocie wyższej niż 15 000,00 zł.

Nowe oznaczenia dokumentów

Ponadto dokumenty uwzględniane w pliku JPK_V7 muszą być opatrzone symbolami. Rozwiązanie to pozwoli m.in. uniknąć podwójnej płatności podatku z tej samej sprzedaży.

Oznaczenia dokumentów:

RO – łączny raport okresowy z kasy fiskalnej

FP – faktura do paragonu

WEW – dokument wewnętrzny

Oznaczenie „FP” stosuje się wyłącznie w przypadku faktur do paragonów wystawionych dla podatników. Faktury te ujmowane są w ewidencji w okresie, w którym zostały wystawione. Nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku, ponieważ te zostały już uwzględnione w raporcie okresowym z kasy fiskalnej. Aż do 31 grudnia 2020 r. w pliku JPK_V7 nie wykazuje się paragonów będących fakturami uproszczonym.

Z kolei oznaczenie „WEW” znajduje zastosowanie m.in. do faktur wewnętrznie opodatkowanych, np. przy nieodpłatnym przekazaniu towarów, a także do ewidencji sprzedaży bezrachunkowej u podatników zwolnionych z kas rejestrujących.

Jak i kiedy wysłać nowy JPK_V7

Podobnie jak dotychczasowe pliki JPK_VAT, nowy plik JPK_V7 można wysłać wyłącznie w formie elektronicznej. Podpisuje się go jednym z trzech sposobów:

  • Kwalifikowanym podpisem elektronicznym – polskim lub z innego kraju UE
  • Profilem Zaufanym EPUAP
  • Danymi autoryzacyjnymi

Z nowej struktury JPK_V7 korzystamy począwszy od rozliczeń za okresy przypadające od 1 października 2020 r. Oznacza to, iż pierwsze nowe pliki należy wysłać do 25. listopada 2020 r. – zawierały będą dane z października 2020 r. Wraz z wejściem w życie nowej struktury, plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 i VAT-7K przestają obowiązywać.

Sankcje za błędy w plikach JPK_V7

Jak każda tego typu zmiana, wprowadzenie nowych zasad przekazywania informacji do urzędu skarbowego wiąże się z konsekwencjami w przypadku błędów czy braków. Niestety, w przypadku nowego JPK_V7 sankcje finansowe są dość dotkliwe. Każdy błąd w strukturze może kosztować przedsiębiorcę aż 500 zł. Dotyczy to np. błędnego przyporządkowania kodu grup towarowych GTU lub niezastosowanie oznaczenia transakcji. Zatem, choć zmiany wprowadzone przez resort finansów są pewnym uproszczeniem, wymagają od podatników dodatkowych działań, znajomości przepisów i skrupulatności w prowadzeniu sprzedaży.

Wsparcie doświadczonych doradców

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, proponujemy naszym klientom kompleksowe wsparcie w wyjaśnianiu ewentualnych wątpliwości, mapowaniu ewidencji VAT w celu przygotowania prawidłowych merytorycznie plików JPK, a także wsparcie organizacyjne w procesie przygotowania, weryfikacji i wysyłki plików JPK.

Z przyjemnością pomożemy w rozwiązaniu ewentualnych wątpliwości, a także przygotowujemy argumentację pozwalającą bronić stanowiska naszego klienta

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szukaj

Szukaj

Kategorie

Popularne artykuły

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!