biznesplan_krok_po_kroku
biznesplan_krok_po_kroku

Jak napisać Biznes Plan krok po kroku.

Pewnie już niejednokrotnie spotkałeś się z pojęciem biznesplanu. Jak wiadomo jest to plan na biznes przedstawiony w formie dokumentu. Zawiera on przyszłościową koncepcję rozwoju Twojej firmy.

      Powinien zawierać kilka ważnych informacji, które są istotne, abyś mógł zrealizować swoją wizję dobrego przedsięwzięcia i wprowadzić ją w realne życie za pomocą funduszy pozyskanych przez bank. Jeżeli nasz biznes plan ma służyć do pozyskania środków z góry należy przyjąć, że ma on być napisany pod wymagania banku.

Aby napisać poprawny biznes plan na początku należy zwrócić uwagę, z jakich elementów powinien się składać. Poniżej zaprezentujemy Ci punkty, które według Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości musi zawierać prawidłowo sporządzony biznes plan.

    Na pierwszej stronie oczywiście należy zacząć od SPISU TREŚCI, który według Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości powinien wyglądać następująco:

SPIS TREŚCI

1. Firma i branża

– Historia i obecna sytuacja firmy

– Wizja, misja i cele do osiągnięcia

– Charakterystyka branży

– Analiza strategiczna SWOT

2. Inwestycja

– Zakres inwestycji

– Źródło inwestowania

3. Plan sprzedaży i marketingu

– Oferowany produkt lub usługa

– Analiza rynku

– Strategia marketingowa (cena, promocja, dystrybucja)

4. Plan zarządzania i działania

– Zarządzanie firmą

– Harmonogram działań

5. Plan finansowy

– Nakłady inwestycyjne i źródła finansowania

– Aktualne dane finansowe

– Prognozy finansowe (rachunek zysków i strat, cash flow – przepływy pieniężne, bilans, punkt rentowności, analiza wskaźnikowa, ocena efektywności)

6. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia

7. Załączniki

STRONA TYTUŁOWA

    Na stronie tytułowej powinien być zaprezentowany tytuł Twojego biznesplanu oraz dane wnioskodawcy. Twój adres, numer telefonu oraz datę ukończenia planu. Należy pamiętać, aby biznesplan miał ponumerowane strony.

PISMO PRZEWODNIE BIZNESPLANU

     W tym podpunkcie należy precyzyjnie przedstawić i wyjaśnić cel swojego przedsięwzięcia. Masz za zadanie zaprezentować wszystkie argumenty za Twoim biznesem. Dodatkowo dobrze byłoby, gdybyś w tym miejscu umieścił opis projektu, historię powstania pomysłu oraz źródła informacji, które wykorzystałeś. Można umieścić je na końcu biznesplanu.

STRESZCZENIE PROJEKTU

    Jest to jeden z istotnych elementów całego biznesplanu. Streszczenie ma za zadanie zapoznać odbiorców z Twoim biznesplanem. Musisz przedstawić go w interesujący sposób, tak, aby tekst wchłoną czytelnika i zachęcił go do zapoznaniem z pozostałą częścią dokumentu.

Streszczenie powinno zawierać:

– Cel Twojego biznesplanu oraz korzyści wynikające z jego realizacji

– Wysokość środków potrzebnych do realizacji projektu.

– Marka, produkt oraz rynek

– Projekt finansowany na 3-5 lat do przodu

– Kadre zarządzająca przedsięwzięciem

KROK PO KROKU JAK NAPISAĆ BIZNESPLAN, ABY OTRZYMAĆ PIENIĄDZE NA ZREALIZOWANIE TWOJEGO POMYSŁU

1. HISTORIA I BRANŻA

– Historia i obecna sytuacja firmy

    Poprawnie napisany biznesplan powinien „zaczarować czytelnika” w taki sposób, żeby on zobaczył w nim potencjał. Dobrze jest, aby w jego treści była zawarta prawdziwa historia powstania. Wskazane jest, aby chwytała za serce odbiorcę. Banki oraz inwestorzy również są ludźmi.

– Wizja, misja i cele do osiągnięcia

     Napisz w nim, dlaczego zdecydowałeś się założyć tego rodzaju działalność, opisz wizję działalności, która określa jak Twój biznes będzie wyglądał w przyszłości. Misję, która wyznacza konkretny kierunek rozwoju w taki sposób, aby przedstawiała jasny i możliwy do realizacji cykl działania do osiągnięcia przez Ciebie wyznaczonych celów.

– Charakterystyka branży

    Jest to jeden z trudniejszych podpunktów, który zakłada, że posiadasz dane szczegółowe dotyczące rynku.

Opisz swój produkt bądź usług

    Dokładnie opisz swój produkt lub usługę, jak również branżę, w której działasz. Opis powinien być precyzyjny, żeby osoby czytające mogły uzyskać dokładny obraz Twoich produktów lub usług i odniosły wrażenie, że się na tym znasz. Przedstawiamy tutaj te cechy produktu, które wyróżniają go na tle konkurencji, proces jego produkcji oraz sprzedaży.

– Analiza strategiczna SWOT

    Na tym etapie należy przedstawić zarówno silne strony Twojego pomysłu na biznes, jak i te słabe. Jakie jest ryzyko związane z niepowodzeniem i jakie jest ryzyko wynikające ze strony zewnętrznej. Podsumowując należy opisać pozycję strategiczną firmy. Jest to wynik oddziaływania słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń dotyczących powodzenia celów firmy.

2. INWESTYCJE

– Zakres inwestycji

    W tej części biznesplanu należy określić, jakie nakłady inwestycyjne trzeba ponieść, by rozpocząć planowaną działalność. Ważne, by nie zapomnieć o niczym i nie lekceważyć licznych drobnych kosztów

– Źródło inwestowania

   Tutaj trzeba określić, ile własnych pieniędzy wydasz na inwestycję, a ile potrzebujesz z zewnątrz. W tym miejscu nasz zespół jest w stanie zapewnić Ci profesjonalną pomoc. Musisz również napisac, w jaki sposób masz w planach na spłatę zobowiązania

3.PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU

     Ta część biznesplanu jest poświęcona analizie rynku i planowanym działaniom marketingowym. Jest to jedna z najważniejszych części planu biznesu, gdyż świadczy o orientacji w sytuacji rynkowej, tendencjach, które występują na rynku, potrzebach i preferencjach nabywców, a także wielkości, pozycji i konkurencji. Odpowiednie rozeznanie pozwala na przygotowanie stosownego planu działań marketingowych.

– Oferowany produkt lub usługa

    W tym podpunkcie musisz przede wszystkim wskazać oryginalne cechy produktu bądź usługi, które wyróżniają go na obecnie funkcjonującym rynku oraz na jakim jest etapie rozwoju 

– Analiza rynku

     Możesz go analizować na kilka sposobów: informacje od firm zewnętrznych lub poprzez sprawdzenia danych GUS, newsy portali branżowych lub poszukać w internecie wzmianek o konkurentach. Mimo wszystko dane poparte publikacjami są najlepszym rozwiązaniem

– Strategia marketingowa (cena, promocja, dystrybucja)

To niezwykle ważna część tego, jak napisać biznes plan. W tym miejscu działa strategia: CENA, PROMOCJA, DYSTRYBUCJA. 

     W tym momencie nasz zespół pracuje we współpracy z Inwestorem, ponieważ to Inwestor musi mieć pomysł, jak sprzedać swój produkt lub usługę. To nasza przewaga nad innymi firmami specjalizującymi się w pisaniu biznes planów. Sądzimy, że ten dokument, szczególnie pisany pod Inwestora musi powstać wspólnie z przedsiębiorcą. Przede wszystkim to jednak Ty będziesz wiedział, co jest Twoją przewagą konkurencyjną. 

4.PLAN ZARZĄDZANIA I DZIAŁANIA

– Zarządzanie firmą

    Przy kadrze zarządzającej, należy wziąć pod uwagę podział obowiązków osób decydujących o firmie wg posiadanych predyspozycji, wielkości wniesionych wkładów oraz doświadczenia. Tutaj masz za zadanie przedstawić generalnych wykonawców, podwykonawców, swój zespół. Między innymi: księgowość, pomoc prawna, usługi pośrednictwa kredytowego, usługi pośrednictwa nieruchomości, firma zewnętrzna zajmująca się marketingiem, dystrybucją itd.

– Harmonogram działań

    Tutaj powinien znaleźć się  spis czynności, jakie masz zamiar wykonać w związku z realizacją przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę terminy rozpoczęcia, czas trwania i terminy zakończenia

5. PLAN FINANSOWY

    Jest często traktowany jako jeden z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych elementów biznesplanu, gdyż w tej części dokumentu planowane są działania, które mają przynieść zarówno zwrot poniesionych wydatków, jak i dochody.

    Budżet to prognoza przychodów i kosztów związanych z działalnością firmy w danym okresie. Ten plan finansowy należy w miarę możliwości uszczegóławiać, przyjmując wstępne założenia obliczania kolejnych wartości. Przychody i koszty powinny być przedstawiane rodzajowo. W budżecie należy podzielić przychody na wewnętrzne, które wynikają z posiadanych środków własnych, oraz zewnętrzne, czyli np. na kredyt, pożyczkę. Natomiast koszty podzielić na stałe, które nie zależą od obłożenia hostelu, oraz zmienne, które są proporcjonalne do liczby gości w miesiącu. Planując budżet na dłuższy okres, warto policzyć jego strukturę i zmiany poszczególnych wartości czasie.

6.PODSUMOWANIE I OCENA RYZYKA

     W podsumowaniu biznesplanu szczególną uwagę poświęć na określenie sytuacji i zagrożeń, które mogą spowodować straty finansowe Twojej firmy. Przedstaw, w jaki sposób chcesz zadbać o to, aby je zneutralizować. Powinieneś wziąć pod uwagę działania konkurencji, brak pracowników na rynku, postęp w branży technologicznej, opóźnienia w dostawie itp.

7.ZAŁĄCZNIKI

    W tym podpunkcie musisz zamieścić badania rynku, harmonogram realizacji planu, grafiki oraz zdjecia.

NA CO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ? – MAMY DLA CIEBIE PARĘ CENNYCH WSKAZÓWEK

    Zawsze podkreślamy naszym klientom, że warto jest zacząć pisać swój biznesplan podczas powstawania pomysłu w swojej głowie. Podczas analiz ciągle do niego wracać i rozbudowywać. Jest to nie tylko podstawowy dokument dla banku czy inwestora, ale przede wszystkim dla Ciebie. Dzięki biznesplanowi łatwiej będzie Ci zrealizować swoje określone cele. Ten dokument ma służyć Ci jako harmonogram, który pokazuje, w jaki sposób powinieneś działać, aby wszystko poszło po Twojej myśli.

BIZNESPLAN POD KREDYT DEWELOPERSKI-CZY NA TYM KONIEC, ABY OTRZYMAĆ FINANSOWANIE?

    Biznes plan jest oczywiście kluczowym elementem otrzymania potrzebnej kwoty, ale napisanie go nie daje gwarancji przyznania kredytu deweloperskiego. W tej kwestii bardzo ważny jest pomysł na sprzedaż jak największej ilości mieszkań w szybkim czasie. W jaki sposób zaplanować marketing, aby był skuteczny oraz jak podejść do działu sprzedaży.

     Mamy nadzieję, że przedstawiony powyżej artykuł zobrazował Ci, w jaki sposób powinien wyglądać Twój biznesplan 🙂

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Szukaj

Szukaj

Kategorie

Popularne artykuły

Bądź na czele w szybko zmieniającym się świecie biznesu.
Skontaktuj się z nami i sprawdźmy, jak możemy Ci pomóc.

lub… zadzwoń do nas!